Audituri interne

Evaluarea obiectiva a unui sistem de management implementat sau a unei părți din acesta (un proces sau o activitate anume) este o premisa de îmbunătățire continua.

Atunci când sunt conștientizate părțile mai puțin performante dintr-o organizație, se pot lua mai facil decizii cu privire la acțiuni de optimizare a organizației (ex: redesign de proces, analiza alocare resurse, necesitate reinstruire, etc.).

Astfel, realizam audituri interne – in raport cu cerințele sistemului intern de management (conform standardelor si politicilor interne organizaționale, conform cerințelor ISO, etc) – care presupun: realizarea planului de audit, realizarea efectiva a auditului intern (verificări documentații existente, interviuri personal, etc), crearea unui raport de audit si prezentarea acestuia către managementul organizației.

Beneficiu: evaluarea externa, obiectiva, a unei organizații in raport cu cerințele sistemului propriu de management.