ISO 27001

Standardul ISO 27001 face parte din familia standardelor ISO 27000, care vizează aspecte legate de securitatea informației, acesta furnizând cerințele de implementare a unui sistem de management al securității informației.

Acest standard poate fi implementat in orice tip de companie, fără a conta numărul de angajați sau domeniul de activitate.

Sistemul de Management al Securității Informației este certificabil conform SR EN 27001:2013.
In contextul in care securitatea cibernetica este tot mai importanta in zilele noastre, un sistem de management al securității informației poate aduce beneficii clare, precum:

  • Managementul securității informației din cadrul unei organizații, protejarea acestora din punct de vedere al confidențialității, integrității si disponibilității
  • Conștientizarea riscurilor prin evaluarea posibilelor amenințări si a vulnerabilităților legate de securitatea informației => conduce la stabilire masuri reale de tratare a riscurilor (selectare si implementare controale de securitate)
  • Conștientizarea personalului in legătura cu importanta securității informației
  • Prevenirea pierderilor datorita atacurilor cibernetice
  • Asigurarea conformării cu legislația si alte cerințe specifice, in vigoare
  • Extinderea in noi piețe cu cerințe specifice legate de securitatea informației
  • Creșterea imaginii organizației in plan extern din punct de vedere al încrederii in procesarea informației

Alte prezentări si detalii legate de standardul ISO 27001 regăsiți aici.