OHSAS 18001

Specificația OHSAS 18001 face parte din familia de standarde 18000 si setează cerințele minimale pentru un implementarea unui sistem de management al Sănătății si Securității ocupaționale.

Sistemul de management al Sănătății si Securității ocupaționale este certificabil, conform SR OHSAS 18001:2008.

Pentru ca un sistem de management al Sănătății si Securității Ocupaționale sa poată fi recunoscut la nivel internațional si sa poată fi implementat intr-un Framework comun standardizat cu alte sisteme de management ISO (9001, 14001, etc), organizația ISO este in lucru in elaborarea standardului ISO 45001; acesta va îngloba atât aspecte din OHSAS 18001 si din alte părți conexe (ILO). Mai multe detalii găsiți aici.

OHSAS 18001 poate fi implementat in orice tip de companie, fără a conta numărul de angajați sau domeniul de activitate.

Beneficiile implementării acestei specificații sunt:

  • Contribuie la îmbunătățirea unei culturi organizaționale in aspectul de conștientizare a personalului cu privire la importanta securității in munca
  • Demonstrează personalului implicarea si angajamentul managementului in a-i oferi condiții sigure de lucru si un mediu plăcut de lucru
  • Prin evaluarea riscurilor aferente locurilor de munca si prin masurile stabilite de tratare a riscurilor se pot reduce numărul de accidente, incidente, boli profesionale (ducând astfel mai departe la scăderea pierderii timpilor de producție)
  • Asigurarea conformării cu legislația si alte cerințe specifice, in vigoare
  • Extinderea in noi piețe cu cerințe specifice legate de sănătatea si securitatea in munca
  • Creșterea imaginii organizației in plan extern din punct de vedere al încrederii in preocuparea managementului pentru condițiile de lucru

Alte prezentări si detalii legate de OHSAS 18001 regăsiți aici.