SA 8000

Standardul SA8000® vizează aspecte de Responsabilitate Sociala a unei organizații, acesta furnizând cerințele de implementare a unui sistem de management al responsabilității sociale.

Standardul are la baza conceptul de tratare corecta a angajaților si respectarea drepturilor acestora, reflectând conținutul Declarației Universale a Drepturilor Omului si a Convențiilor ILO.

Astfel, acoperă arii de interes precum:

 • Munca copiilor
 • Munca forțata,
 • Discriminarea
 • Programul de lucru
 • Remunerare
 • Practici disciplinare
 • Sănătate si securitate in munca
 • Asociere libera si negociere colectiva

Sistemul de management al responsabilității sociale este certificabil, in conformitate cu SA8000®: 2014.

SA8000® a fost creat din necesitatea de a exista un standard la nivel internațional, unitar, care sa vizeze performanta in domeniul responsabilității sociale in cele opt arii de interes menționate mai sus, un deziderat sensibil in mai multe tari, in prezent.

Beneficiile implementării si certificării acestui standard sunt:

 • Creșterea nivelului de angajament al muncitorilor, in lumina preocupării Managementului pentru menținerea efectiva a unui sistem de management al responsabilității sociale
 • Optimizarea comunicării interne si a colaborării intre părți
 • Oportunitatea de a crea un exemplu de performanta sociala pentru alte organizații (furnizori, clienți)
 • Creșterea imaginii organizației in plan extern, din punct de vedere al încrederii in preocuparea managementului pentru menținerea unei performante sociale.
 • Asigurarea conformării cu legislația si alte cerințe specifice, in vigoare
 • Extinderea in noi piețe cu cerințe specifice legate de demonstrarea responsabilității sociale

Alte prezentări si resurse legate de standardul SA8000® regăsiți aici.