Instruiri

Realizam instruiri punctuale ale personalului, cu diverse subiecte precum:

  • Prezentarea cerințelor standardelor internaționale
  • Prezentarea a diverse documente interne create/actualizate: politici, proceduri, regulamente, instrucțiuni de lucru,
  • Prezentarea a diverse aspecte de legislație, in legătura cu cerințele standardelor internaționale
  • Prezentarea instrumentelor de calitate (flowchart, diagrama Pareto, histograma, diagrama de afinitate, etc.)

Poate presupune: analiza/pregătirea materialului de instruire, organizarea si realizarea efectiva a instruirii, întocmire de teste pentru personal, realizarea testării, acordare punctaje, prezentare sinteza către management, stabilirea urmăririi eficacității instruirilor, analiza eficacitate instruire si luare de decizii (necesitate reinstruire).

Beneficiu: Transmiterea informațiilor necesare către angajați, prin instruire/ conștientizare, creșterea gradului de claritate in înțelegerea documentelor interne (proceduri, înregistrări, etc.), creșterea gradului de aplicare corecta a acestora.