ISO 9001

Standardul ISO 9001 face parte din familia standardelor ISO 9000, care vizează aspecte legate de managementul calității, acesta furnizând cerințele de implementare a unui sistem de management al calității.

Orice companie poate sa implementeze acest standard, fără a conta numărul de angajați sau domeniul de activitate.

Sistemul de management al calității este certificabil conform SR EN ISO 9001:2015.

Beneficiile implementării unui sistem de management al calității sunt numeroase, dintre care punctam:

  • Clarificarea responsabilităților personalului din cadrul companiilor => actualizare si redefinire sarcini si responsabilități, unde este cazul
  • Obținerea unei perspective a activităților si proceselor din punct de vedere temporal (flux etape) si relațional (link intre etape) => actualizare, modificare, optimizări posibile
  • Conștientizarea riscurilor si oportunităților prin evaluarea riscurilor (cerința obligatorie) => stabilire masuri reale de tratare a riscurilor
  • Asigurarea conformării cu legislația si alte cerințe de reglementare, in vigoare
  • Extinderea in noi piețe (poate fi cerința)
  • Creșterea imaginii organizației in plan extern din punct de vedere al calității

Alte prezentări si detalii legate de standardul ISO 9001 regăsiți aici.