Update sisteme de management

Pentru un management eficient aplicat in cadrul unei organizații, este familiara necesitatea de clarificare a următoarelor întrebări: Cine face? Ce face? Cu ce frecventa? Cui transmite? Cine mai trebuie informat? Unde înregistrează? Care sunt exigentele? Etc.

De claritatea acestor răspunsuri si de conștientizarea lor de către personalul organizației, poate depinde gradul de excelenta al acesteia iar pentru a reduce riscul apariției de erori in cadrul desfășurării proceselor, inerente de altfel într-o organizație, poate ajuta analiza si documentarea de informații, urmate de instruirea acordata personalului.

Așadar, atât pentru organizațiile care au implementat un sistem de management si care necesita mentenanța in actualizarea documentației cat si pentru cele care pur si simplu au nevoie de mai multa claritate interna, putem sa venim ca si suport prin:

  • Creare / actualizare documente de descriere a activităților /proceselor/ responsabilităților (politici, proceduri, instrucțiuni de lucru, fise de post/manuale de post, diagrame, schițe, template înregistrări – raportare, evaluare, etc)
  • Consultanta cu privire la optimizarea proceselor
    Poate presupune: analiza documentației existente si a sistemului actual de lucru, analiza responsabilităților, colectarea de informații de la personalul firmei referitor la modul de lucru (desfășurare procese, interacțiuni inter-departamentale, etc), întocmirea de reprezentări a proceselor si a fluxurilor de comunicare actualizate, ședințe cu părțile interesate (decidenți), consultanta cu privire la optimizare, redesign de procese si fluxuri, consultanta cu privire la optimizare, transpunerea informațiilor sub forma de politici, proceduri, instrucțiuni de lucru, manuale de post, diagrame, schițe, template înregistrări, etc.

Beneficiu: Documentare activități, procese, cerințe, etc. – realizata eficient, practic si la zi; management unitar al întregului sistem de documentație.