HACCP

Denumirea HACCP provine de la Hazard Analysis and Critical Control Points sau, in limba romana, Sistemul de Analiza a Riscurilor in Punctele Critice de Control.

HACCP este un sistem de management care identifica, evaluează si controlează pericolele semnificative legate de siguranța alimentului, conținând aspecte care trebuie respectate si implementate de orice persoana juridica care dorește sa desfășoare activități de alimentație publica. Astfel, acest sistem este destinat tipurilor de companii din întreg lanțul alimentar, precum: unități de producție alimentara, depozite de produse alimentare, restaurante, magazine alimentare, etc.

Implementarea HACCP este o cerință obligatorie: “Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să pună în aplicare, să implementeze și să mențină o procedură sau proceduri permanente bazate pe principiile HACCP.” ( Art.5 – HG 924/11 august 2005)

Ca si conținut, sistemul de management HACCP înglobează programe pre-operaționale (PRP), care includ practici pentru o buna igiena (GHP) si practici pentru o buna producție (GMP), trasabilitate, autocontrol, identificare riscuri (biologice, chimice, fizice, alergeni) si puncte critice de control (inclusiv stabilirea limitelor critice si moduri de monitorizare), documente si înregistrări care sa demonstreze punerea in practica a acestor aspecte, instruiri si conștientizări ale personalului, verificare a funcționării sistemului.

La nivel UE, exista o serie de ghiduri legate de siguranța alimentelor emise in sprijinul celor interesați, ce pot fi consultate public.

Beneficiile implementării sistemului HACCP:

  • Asigurarea conformării cu legislația si alte cerințe specifice, in vigoare
  • Creșterea nivelului de siguranță a alimentelor
  • Optimizarea organizării activităților si proceselor companiei, in aspecte de management (alocare responsabilități, etape flux, monitorizări, verificări si masuri, etc.)
  • O mai buna instruire si conștientizare a personalului referitor la aspecte de siguranța alimentelor
  • Creșterea imaginii organizației in plan extern din punct de vedere al încrederii in preocuparea managementului pentru asigurarea
  • Daca este certificat, poate duce la creșterea imaginii organizației in plan extern din punct de vedere al încrederii in preocuparea managementului pentru siguranța alimentului