ISO 22000

Standardul ISO 22000 face parte din familia standardelor ISO 22000, care vizează Siguranța Alimentelor, acesta furnizând cerințele de implementare a unui sistem de management al siguranței alimentelor. Acest standard poate fi implementat in orice tip de companie, din orice faza aflata pe parcursul lanțului alimentar, fără a conta numărul de angajați.

Sistemul de management al siguranței alimentelor se poate certifica conform SR EN ISO 22000:2005.

ISO 22000 a fost stabilit in contextul in care era nevoie la nivel internațional de un instrument de management unitar, pentru a asigura siguranța alimentelor intr-un lanț alimentar global/internațional. Cuprinde cerințele sistemului HACCP, ca si componenta, dar se focusează dincolo de managementul intern, si pe cel extern, din perspectiva plasării organizației intr-un lanț alimentar.

Beneficiile implementării acestui standard sunt:

  • Creșterea nivelului de siguranța a alimentelor prin stabilirea de politici, proceduri, PRP, OPRP, HACCP
  • Creșterea conștientizării personalului cu privire la criticitatea siguranței alimentelor pe care organizația le oferă clienților
  • Optimizarea organizării activităților si proceselor companiei, in aspecte de management al siguranței alimentului (comunicare interna si externa, alocare responsabilități, etape flux, monitorizări puncte critice de control, verificări si masuri, etc)
  • Asigurarea conformării cu legislația si alte cerințe specifice, in vigoare
  • Creșterea imaginii organizației in plan extern (furnizori, clienți) din punct de vedere al încrederii in preocuparea managementului pentru asigurarea siguranței alimentelor
  • Extinderea in noi piețe cu cerințe specifice legate de siguranța alimentelor

Alte prezentări si resurse legate de standardul ISO 22000 regăsiți aici, inclusiv răspunsul la o serie de întrebări de interes: FAQ aici.