Implementare sisteme de management conform standardelor

Standardele de management ISO, precum si alte norme si specificații de management conțin o serie de cerințe specifice, numite clauze, care trebuie abordate practic de către organizație. Această abordare se transpune într-un sistem de management al organizației.

Rolul nostru este de a coordona întregul proces de implementare a sistemului de management, de a ne asigura ca toate cerințele standardului sunt acoperite si sunt implementate în cel mai eficient mod, personalizat și adecvat, fără a genera birocrație.

Ne propunem astfel ca soluția de implementare sa fie una inteligentă și practică, dar în același timp să respecte cerințele, astfel încât la finalul procesului de consultanță, sistemul de management implementat să poată fi certificat de către orice organism de certificare ales de client.

În baza cerințelor standardelor, se realizează implementarea sistemului de management, aceasta însemnând in general etapele descrise mai jos (acestea se diversifică in funcție de standarde). În fiecare din aceste etape, atât consultantul cât și reprezentantul firmei au rolurile lor de îndeplinit, variate ca implicare, pentru a atinge obiectivul practic al etapei respective.

  • Realizarea analizei GAP

Detalii: obținere de informații generale cu privire la modul de realizare al activităților, analiza GAP fata de cerințele standardului (evaluarea a ce anume exista deja in organizație), stabilire responsabilități in cadrul implementării si instruire punctuala pentru reprezentanții organizației cu privire la modul de lucru si la cerințele standardului

  • Proiectarea si documentarea sistemului de management

 Detalii: obținerea de informații detaliate cu privire la modul de lucru; stabilirea necesarului de documentație (care sa acopere cerințele standardului), realizarea documentarii sistemului de management (politici, proceduri, schițe, diagrame, instrucțiuni de lucru, formulare, înregistrări, alegere mod păstrare – hârtie/electronic, etc.) in mod personalizat, adecvat organizației

  • Implementarea sistemului de management

 Detalii: instruirea personalului organizației cu privire la noile reglementari, cuprinse in documentația realizata in etapa de mai sus; punerea in practica, urmarea si aplicarea de politici, proceduri, instrucțiuni de lucru, etc; realizarea înregistrărilor necesare; monitorizarea efectivității aplicării cerințelor

  • Verificarea modului in care a fost implementat sistemul de management

 Detalii: realizarea unui audit intern in întreaga organizație pentru a evalua gradul de implementare; raportare către managementul organizației despre eficacitatea implementării

Deseori, participam si la auditul de certificare al organizației, asigurând-ne de parcurgerea cu succes a acestuia.