ISO 14001

Standardul ISO 14001 face parte din familia standardelor ISO 14000, care vizează aspecte legate de managementul de mediu, acesta furnizând cerințele de implementare a unui sistem de management al mediului.

Sistemul de Management de Mediu este certificabil conform SR EN ISO 14001:2015.

Acest standard poate fi implementat in orice tip de companie, fără a conta numărul de angajați sau domeniul de activitate.

Dintre beneficiile implementării unui sistem de management al mediului enumeram:

  • Aport la protejarea mediului înconjurător, prin setarea unor obiective si atingerea unor performante de mediu, care poate duce la creșterea impactului pozitiv al organizației asupra mediului
  • Dobândirea de avantaje competitive si financiare prin reducerea costurilor (ex: prin abordarea de tehnologii performante care sa protejeze mediul – reciclare deșeuri, reproiectare tehnologii, diminuare consum de energie, etc)
  • Asigurarea conformării cu legislația si alte cerințe specifice, in vigoare
  • Motivarea si implicarea personalului din cadrul organizației prin aderarea la principii legate de preocupări actuale legate de mediu (prevenire schimbări climatice, îmbunătățire grad reciclare deșeuri, etc)
  • Prevenirea accidentelor de poluare
  • Extinderea in noi piețe cu cerințe specifice legate de protecția mediului
  • Creșterea imaginii organizației in plan extern din punct de vedere al implicării in aspecte de mediu

Alte prezentări si detalii legate de standardul ISO 14001 regăsiți aici.